Апиинфоцентър - Котларски СПОДЕЛЕН ОПИТ всички права запазени - АПИИНФОЦЕНТЪР - КОТЛАРСКИ време не ми позволи да направя това, но отпечатването на книгата на И. С. Лонин и интересът към нея от страна на българските пчелари ми дадоха кураж да публикувам този материал. Ще се радвам, ако вече има любознателни пчелари, които работят по подобна методика и споделят своя опит с читателите на в-к “Пчели”. М. Котларски Кемеровската система В. Г. Кашковски През 50-те и 60-те години на ХХ век традиционно по пчелините на Русия се използваше технологията за отглеждане на пчелите, която предполагаше чести прегледи на пчелните семейства, стесняване и разширяване на гнездото с по една рамка и други такива операции. Подобна система не беше подходяща за големи пчелини и спъваше преминаването на отрасъла към пчеларстване с промишлени методи. Във връзка с това в отдела по пчеларство към Кемеровската държавна селскостопанска опитна станция, под ръководството на В. Г. Кашковски, е разработена нова методика за отглеждане на пчелите. В основата на разработките са залегнали работите на професорите А. Ф. Губин, П. Л. Снежевски, П. П. Корженевски, Д. Н. Липатова и други учени, а също така и опита на най-добрите руски пчелари. Пролетни грижи Стандартната система за пролетните работи и грижи за пчелите след излизането им от зимния период и облитането им, предвиждаше четири прегледа: бърз ориентировъчен преглед, почистване на кошера, пролетен основен преглед и санитарна обработка. Тези четири големи операции бяха заменени с две: бърз ориентировъчен преглед и преместване на семействата в чисти, дезинфекцирани кошери. При бързия преглед се придават по 1-2 рамки с мед и перга. След това пчелните семейства се прехвърлят в чисти кошери. При прехвърлянето вместо стесняване на плодника правим обратното - добавяме пити с разпечатан мед и перга, като оставяме в семейството по 8-12 кг храна. Прехвърлянето на семейството отнема 5-7 минути. Беше установено, че след облитането пчелното семейство изяжда 200 грама мед. Запасите от мед, оставени в гнездото след прехвърлянето на семейството в чистия кошер (8-те килограма) пчелите изяждат за 40 дни, при 9 кг - за 45 дни, а при 10 кг - за 50 дни. Това позволява при липса на паша да се определи с точност датата на следващия преглед, целта на който е да се попълнят хранителните запаси и да се разшири плодникът. За извършването на тази работа предварително подготвяме в склада вторите корпуси, в които поставяме по 5 пити с мед и 7 рамки с восъчни основи. Тях поставяме над първия корпус, без да преглеждаме плодника. Цялата работа се извършва бързо, плодникът не се опушва, не се пречи на майката да снася яйца. Семейството, на което са придадени 12 пити, не преглеждаме в течение на 36 дни. При намаляването на броя на прегледите пчелите работят по-добре, майките снасят по-интензивно, а при същия разход на труд пчеларят може да обслужва 5-6 пъти повече семейства. Установено е, че е нецелесъобразно да подсилваме слабите семейства за сметка на силните. Подсилените семейства лесно преминават в роево състояние и в резултат на това продуктивността на пчелина се понижава с 4% до 15%. Най-главното обаче е, че при такава операция ние губим бъдещия прираст от качествени семейства. За съжаление, в съвременната промишлена технология съществува едно твърде трудоемко задължение, което намалява продуктивността на пчелина и фактически ликвидира селекционната работа - това е изравняването на силата на пчелните семейства. Някои специалисти препоръчват то да се извършва през пролетта, след това  в началото на главната паша и накрая през есента, при формирането на гнездото. Повече на страниците на вестник “Пчели” Как да продаваме повече пчелен мед? Kрасиви цветни етикети на самозалепващо се фолио. На модела, избран от Вас, отпечатваме директно Вашите лични данни. Как се става пчелар? През последните десет години екипът на в-к “Пчели” подготви и издаде поредица от книги по пчеларство, с които целеше запълването на една празна ниша - липсата на информация за съвременните технологии в търсенето на отговори на вечните въпроси за “най-добрия кошер” и “правилната технология”. Книгите “Продуктивно пчеларство” от К. Л. Фарар (САЩ), “Пчеларска ферма Венер” от Иван Венер (Сърбия) и “Пчеларство със самосмяна на майката” от И. С. Лонин (Ру-сия) дадоха на любознателната част от българските пчелари и самочувствие, и нови критерии при работата с пчелите, и най-важното - отговора на въпроса какво значи модерно пчеларство. Отзивите, които получаваме, а и въпросите, с които пчеларите се обръщат към нас след прочитането на изданията ни, налагат извода, че сме създали поредица от книги за онези пчелари, които вече имат не само основни познания, но и известен практически опит. Това наложи търсенето на подходящия учебник по пчеларство за хората, които проявяват интерес към пчелите и нямат отговор на въпросите “Как се става пчелар?” или “Какво е необходимо да знае всеки, който има желание да се отдаде на пчеларството?”. В този смисъл “1 към 1 с пчелите” е липсващото първо стъпало за начинаещите пчелари и за пчеларите с по-малък опит, което ще им даде възможност да навлязат по-лесно и успешно в тайните на пчеларската професия. Тази книга дава разбираеми обяснения за работата с пчелното семейство, насочва към грешките, които могат да бъдат допуснати и представя нагледно начините за решаването на всички проблеми със собствени сили или с чужда помощ. Настоящото издание е полезно четиво, което ще обогати както начинаещите, така и опитните пчелари. Младен Котларски НОВА КНИГА